Get started
 • Image 2
 • Image 1
 • Image 3
 • Image 4

Hakkımızda

Kuruluş Hikayemiz

PROTOM, 3 Haziran 1996 yılında Bursa'da orta ve alçak gerilim endüstriyel elektrik tesisleri proje ve taahhüt firması olarak Ahmet Fırat tarafından kurulmuştur.

Elektrik güç ve dağıtım transformatörleri, endüstriyel güç ve aydınlatma sistemleri, yıldırımdan korunma ve zayıf akım tesisleri, konvansiyonel otomasyon ve benzeri projeler gerçekleştiren Protom, 1998 yılından itibaren yukarıdaki çalışmalarına ek olarak programlanabilir lojik kontrol otomasyonu ve enerji izleme çalışmalarında da müşterilerine hizmet vermeye başlamıştır.

Protom endüstriyel elektrik tesisleri alanındaki faaliyetlerini geliştirerek 2008 yılında elektrik montaj grubu ve elektrik mühendislik grubu olmak üzere organizasyonunu geliştirmiştir, son olarak şirket çalışma alanına 2011 yılında elektrik pano üretim ve elektrik malzeme satış gruplarını da kurmuş ve hizmet vermeye başlamıştır.

Şirketin politikaları gereği faaliyetleri için gerekli tüm teknik donanım ve teçhizatı bünyesine katarak hizmet verdiği ve uzman olduğu elektrik mühendislik, montaj, pano ve malzemeleri iş kollarındaki yüksek kalite sürekliliğini sağlamayı ve ayrıca tüm bu hizmetleri gerçekleştirirken kalite, işçi sağlığı ve iş güvenliği, çevre yönetim sistemleri hususunu önemle gözetmeyi genel şirket politikası olarak benimsemiştir.

Toplam kalite yönetimimiz çerçevesinde müşteri odaklı yüksek kaliteli hizmetlerimizin sürekliliğini koruyarak rekabet gücümüzü daha da arttırmak.

Misyonumuz

 

 

Kurumsal ve toplumsal düzeyde uzman-lığımızı ve sosyal sorumluluğumuzu yaptığımız işlerin sonucunda müşteri hayranlığına dönüştüren bir hizmet grubu olarak bulunduğumuz sektörde söz sahibi ve belirleyici olmak, vizyonumuzdur.

Vizyonumuz

 

 

Protom; Her türlü elektrik montaj, pano imalatı ve devreye alma hizmetini gerçekleştirmektedir.

Kalite Politikamız

Amacımız; sektörde kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında sorunsuz ve daima aranılan bir firma olmaktır. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetimizin her açıdan beğenilmesi, kaliteli bulunması ve tercih edilmesi bütün Protom çalışanlarının gururudur. Bu nedenle;

 • Faaliyetlerimizin üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal şartlara uygun olması ve bu şekilde proseslerin emniyetli işletilmesini sağlanması ve yayınlanan yeni kuralları takip ederek Entegre Yönetim Sistemi’nin sürekli geliştirilmesini
 • Müşteri İsteklerini kalite – güvenirlik - maliyet - zaman yönünden en iyi seviyede karşılayarak sürekli müşteri memnuniyetinin sağlanması
 • Sektörümüzdeki yenilik ve gelişmelerin tam zamanında takip edilerek uygulanması ve bu doğrultuda performansımızın sürekli geliştirilmesi
 • Tüm personel için eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırarak ve sürekli gelişimlerini destekleyerek çalışanlarımızın verimli olmalarının sağlanması
 • Kaynaklarımızın etkin bir şekilde, planlı ve sistematik olarak yönetilmesi ve sürekli geliştirilmesinin sağlanması
 • Hizmet kapasitemizi ve çeşitliliğimizi arttırmak ve kalite seviyemizi daha yükseltmek ve sürekli geliştirmek için planlı olarak yatırımlarımızın devam etmesi
 • Hataların en aza indirgenerek, kalitemizin sürekli etkinliğinin sağlanması, sistemli ve sürekli gelişmeye yönelik çalışarak firmamızın rekabet gücünü arttırmak esastır.
 • Tüm faaliyetlerimizde çalışan personelimizin sağlığını ve iş güvenliğini ön planda tutmak, eğitimlerle sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlamak, çalışanların bireysel sorumlulukları ile İSG bilincini arttırmak
 • İSG açısından oluşabilecek risklere karşı önceden tedbir almak ve bu riskleri ortadan kaldırmak için çalışanlar ile yönetim arasında gerekli iletişim kanallarını kurmak ve bu kanalları sürekli açık tutmak
 • Acil durum müdahale planının oluşturulması ve gerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız olarak talimler yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamak
 • Çalışanların periyodik sağlık kontrollerini yaparak hastalıkların önlenmesini sağlamak
 • Katılımcı bir anlayışla yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi için, yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi sürekli güncelleyerek; İSG performansında sürekli iyileşmeyi sağlamak
 • Faaliyetleri sonucunda ortaya çıkabilecek kirletici atıkların asgari miktarda olmasını ve çevresine zararlı hiçbir atığın kontrolsüz bırakılmamasını ve atıkların tanımlı ve uygun alanlara atılmasını sağlamak
 • Şantiye, montaj, depo alanları ve ofislerden çıkan atıkların öncelikle miktarlarının belirlenmesini ve ileriki yıllarda planlı bir şekilde azaltılmasını sağlamak için hedef konmasını
 • Protom adına çalışan herkesin şirketin Entegre Yönetim Sistemi Politikasını ve hedeflerini özümsemesi için bilinçlendirme eğitimleri sağlamayı
 • Entegre Yönetim Sistemi politikamızın ilgili taraflara ve halka web sayfamız aracılığıyla duyurulmasını
 • Kirletme etkisini sıfıra indirecek her türlü tedbiri almak, kontrol etmek ve düzenleyici faaliyetleri teşvik etmeyi
 • Faaliyetlerimiz esnasında İSG açısından risk teşkil eden durumları analiz ederek, riskleri minimize etmek, çalışanlarımıza, emniyetli ortamlar sağlayarak kaza ve yaralanmaları “Sıfır Kaza” hedefine ulaştırmayı
 • Kazaları analiz edip kök nedenlerini belirleyerek ve prosedürlerin sürekli geliştirilmesini sağlayarak, operasyonel gelişimin devamlılığı ile “Sıfır Çevre Kirliliği” hedefine ulaşmayı

Taahhüt ederiz

Protom Entegre Yönetim Sistemi, Protom üst yönetiminin belirlediği politikalar ışığında kurulmuştur. Çalışanlarımız, bu sisteme uyulması ve sürekli geliştirilebilmesi yükümlülüğünde ve yetkisindedir.

 

 

 • Entegre Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmek.
 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip edip bunları firmamızın bünyesine oturtmak.
 • Çalışanların kalite bilinci eğitim ve verimliliğini artırmak.
 • Hatanın giderilmesi yerine planlama aşamasında hatayı önlemek.
 • Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak.
 • Müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutmak.
 • Elektrik İSG ve Çevre ile ilgili yasal mevzuat ve şartlara uymak.
 • Kalite İSG ve Çevre yönetim sistemlerimizin performanslarının sürekli iyileştirilmesi konularındaki taahhütlerimiz politikamızı oluşturmaktadır.
 • Koşulsuz müşteri memnuniyetini hedeflemek.
 • İş güvenliği ve çevre bilinci çerçevesinde çalışmak.
 • İşimizi bir seferde doğru iyi ve eksiksiz yapmak.
 • İş-süre planlarını referans alıp ona uygun çalışmak.
 • Bütün bunları yaparken de paylaşmak ve geliştirmek konularındaki taahhütlerimiz ilkelerimizi oluşturmaktadır

İlkelerimiz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Belgelerimiz